Home

VandijkVanzelf is het eenmansbedrijf van Peter van Dijk

Peter van Dijk is bijna 40 jaar verantwoordelijk geweest voor de mechanisatie van de proefveldwerkzaamheden van het praktijkonderzoek voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt in Lelystad. Het bedrijf speelt mede door zijn moderne mechanisatie een vooraanstaande rol wereldwijd.

Ontworpen en gerealiseerd:
Zelfrijdende kunstmeststrooier voor proefvelden
Verwerkingslijn voor graszaadmonsters
Volledig automatisch werkende, gps-gestuurde proefveldspuit – 24m, 10 middelen –
Automatische monstername met NIRS op combine
Proefveldrooimachine aardappelen
Diverse toepassingen voor SBG-GPS besturing
Automatische grondmonster apparatuur
Snel, automatisch wisselen van zaad in diverse typen zaaimachines

Door in het landbouwkundig onderzoek meer werk machinaal te doen wordt uniformer werk afgeleverd en de kwaliteit verbeterd

Gelooft dat met behulp van moderne technieken de belasting op mens en milieu verminderd kan worden en de doelmatigheid wordt vergroot.

Out of the box
Gebruiker centraal
Innovatief
Soms risico nemen