De nieuwste techniek

VandijkVanzelf is het eenmansbedrijf van Peter van Dijk.

Peter van Dijk is bijna 40 jaar verantwoordelijk geweest voor de mechanisatie van de proefveldwerkzaamheden van het praktijkonderzoek voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt in Lelystad. Het bedrijf speelt mede door zijn moderne mechanisatie een vooraanstaande rol wereldwijd.

Ontworpen en gerealiseerd:
Automatische mestkelderdeksel
Zelfrijdende kunstmeststrooier voor proefvelden
– Verwerkingslijn voor graszaadmonsters
– Volledig automatisch werkende, gps-gestuurde proefveldspuit – 24m, 10 middelen –
– Automatische monstername met NIRS op combine
– Proefveldrooimachine aardappelen
– Diverse toepassingen voor SBG-GPS besturing
– Automatische grondmonster apparatuur
– Snel, automatisch wisselen van zaad in diverse typen zaaimachines

Door in het landbouwkundig onderzoek meer werk machinaal te doen wordt uniformer werk afgeleverd en de kwaliteit verbeterd. Daarnaast wordt er een hoop tijd bespaard. Vandijkvanzelf gelooft dat met behulp van moderne technieken de belasting op mens en milieu verminderd kan worden en de doelmatigheid daarmee kan worden vergroot.

merkwaarden vandijkvanzelf

Vanzelfdicht-mestkelderdeksel

Peter van Dijk heeft onlangs de ‘Vanzelfdicht-mestkelderdeksel’ ontworpen. De Vanzelfdicht-mestkelderdeksel is bedoeld om de gevaarlijke situatie te voorkomen die ontstaat als op een veebedrijf mest wordt uitgereden met een mesttank met een zuigarm. Als de tank weg is blijft de put geopend achter. Voor meer informatie, klik hier of lees het artikel van RTV Noord hier.