Proeven

Snapshot_20150331 (5)

GPS

Bij het aanleggen van proefvelden kan op veel manieren gebruik gemaakt worden van GPS

  • Recht rijden
  • Start-stop
  • Uitzetten van de veldjes
  • Veldjes aangeven
  • Locatie van bemonstering vastleggen
  • Met gis proefvelden tekenen en specifieke behandelingen uitvoeren

 

BEMONSTEREN

Het bemonsteren van proefvelden kan op vele manieren geautomatiseerd uitgevoerd worden.

  • Grondmonsters
  • Monsters tijdens de groeiperiode
  • Monsters van het eindproduct