PROEFVELDTECHNIEK

Snapshot_20150331 (5) Proefveldtechniek. Gps Bij het aanleggen van proefvelden kan op veel manieren gebruik gemaakt worden van GPS – recht rijden – start stop – uitzetten van de veldjes – veldjes aangeven – locatie van bemonstering vastleggen – met gis proefvelden tekenen en specifieke behandelingen uitvoeren Bemonsteren Het bemonsteren van proefvelden kan op vele manieren geautomatiseerd uitgevoerd worden.

  • Grondmonsters
  • Monsters tijdens de groeiperiode
  • Monsters van het eindprodukt